Voorwaarden

Alle voorwaarden worden uitgevoerd volgens de algemene verkoopvoorwaarden van Verschoor reizen. Verschoor reizen hanteert de algemene vervoer- en reisvoorwaarden van KNV Busvervoer gedeponeerd op 5 juli 2011 onder nr. 55/11 ter griffie van Rechtbank ‘s Gravenhage te Den Haag.De algemene vervoer- en reisvoorwaarden van KNV Busvervoer kunt u downloaden:

Nederlandse versie: KNV Busvervoer

Engels versie: KNV Busvervoer

Indien er derde partijen nodig zijn voor het realiseren van uw gewenste reis zijn ook de voorwaarden van derde partijen actief, de algemene voorwaarden van derde partijen kunt u opvragen bij Verschoor reizen. Klik hier voor het contactformulier, vergeet hierbij niet het juiste offerte- of bevestigingsnummer te vermelden.